Helseskader

Radon gass er en usynlig gass som kontinuerlig siger opp fra jordskorpa. Radon er lite å engste seg for i et utemiljø, med kan skape store helseskader i et innemiljø.

Krav fra NRPA

Radon gass er en usynlig gass som kontinuerlig siger opp fra jordskorpa. Radon er lite å engste seg for i et utemiljø, med kan skape store helseskader i et innemiljø.

Hva er Radon?

Radon gass er en usynlig gass som kontinuerlig siger opp fra jordskorpa. Radon er lite å engste seg for i et utemiljø, med kan skape store helseskader i et innemiljø.

Radonkart

http://geo.ngu.no/kart/arealis/