Tetting av sprekker og gjennomføringer

I mange tilfeller vil det kanskje være tilstrekkelig å tette sprekker og gjennomføringer med en tett masse som vil forhindre radon å sige inn. Vi med våre «Sniffe apparat» vil kunne finne disse tilfellene og utbedre dem.