Fjerning av radon gass via avsug ifra grunn

Det monteres et sug som vil blåse ut Radon gassen fra huset, før gassen rekker å sige inn i bygning under grunnmur.
Det finnes førskjellige løsninger etter behov, areal, støy etc