Fjerning av radon i vann

Hvis man har brønnvann, kan det forekomme radon i vannet. Radongass i vann frigjøres og blander seg med luft, når man dusjer eller bruker vann på andre måter. Radongassen kan reduseres ved å filtrere vannet før bruk. Norskradonteknikk har avtale med rørlegger som er spesialist på dette.