Tjenester

Fjerning av radon gass via avsug ifra grunn

Det monteres et sug som vil blåse ut Radon gassen fra huset, før gassen rekker å sige inn i bygning under grunnmur. Det finnes førskjellige løsninger etter behov, areal, støy etc

Tetting av sprekker og gjennomføringer

I mange tilfeller vil det kanskje være tilstrekkelig å tette sprekker og gjennomføringer med en tett masse som vil forhindre radon å sige inn. Vi med våre «Sniffe apparat» vil kunne finne disse tilfellene og utbedre dem.

Fjerning av radon i vann

Hvis man har brønnvann, kan det forekomme radon i vannet. Radongass i vann frigjøres og blander seg med luft, når man dusjer eller bruker vann på andre måter. Radongassen kan reduseres ved å filtrere vannet før bruk. Norskradonteknikk har avtale med rørlegger som er spesialist på dette.